Privacyverklaring / Privacy statement

 

Dit is de privacyverklaring van Restaurant Het Wapen van Schotland. Het Wapen van Schotland is gevestigd in Hooghalen aan de Hoofdstraat 1. Het Kamer van Koophandelnummer is: 01134101.
Het Wapen van Schotland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u klachten of vragen heeft betreffende uw privacy kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Dit kan per post of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij
beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun u dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van gasten/klanten, bezoekers van ons restaurant, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Het Wapen van Schotland.


Wat is ons algemene privacybeleid?

• Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.hetwapen.nl, van onze (potentiële) gasten/klanten en relaties.
• Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
• Wij delen uw gegevens alleen met partijen waarmee wij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.


Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u:
• een tafel reservering of andere reservering bij ons maakt;
• u gegevens invult of achterlaat in onze vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
• de website van Het Wapen van Schotland bezoekt;
• een zakelijke relatie met Het Wapen van Schotland hebt;
• solliciteert bij Het Wapen van Schotland.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.
Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.


Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als wij in verband met uw reservering vragen hebben.
Verder als u ons verzocht heeft om contact met u op te nemen in verband met een eventuele reservering.
2. Uitvoeren contract. Als u gast/klant of leverancier bent van Het Wapen van Schotland dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Op rekening/factuur.
3. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
4. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
5. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze gasten/klanten te waarborgen is de vestiging van Het Wapen van Schotland en terras voorzien van camera’s.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u Het Wapen van Schotland toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.


Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens?

Het Wapen van Schotland verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Contactformulier
Op de website van Het Wapen van Schotland kunt u contact opnemen met Het Wapen van Schotland via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij ons en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

2. Gratis wifi
Wij bieden bezoekers van ons restaurant gratis wifi aan. Dit verloopt via KPN. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, gaat u akkoord met de voorwaarden van KPN en met de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

3. Cameratoezicht
Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, gasten/klanten en eigendommen ons restaurant en terras met camera’s. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van ons restaurant word u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

4. Inkoop / leveranciers
Het Wapen van Schotland verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Het Wapen van Schotland verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

5. Sollicitaties
Als u bij Het Wapen van Schotland solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt.
Dit zijn onder andere:
• Naam en adresgegevens;
• e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
• geboortegegevens/leeftijd;
• geslacht;
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
• gegevens over beschikbaarheid;
• overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Het Wapen van Schotland gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Het Wapen van Schotland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven  Bewaartermijn en reden 
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens      Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet. 
Gegevens van sollicitanten  Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd. 
Camerabeelden  Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk. 

 


Welke cookies gebruiken wij?

Het Wapen van Schotland gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Wapen van Schotland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
U kunt desgewenst het cookiegebruik in uw browser aanpassen en/of verwijderen. 

Aanbieder: Naam: Bewaartermijn: Functie:
       
www.hetwapen.nl   da9637e539688f00335dbe6081d9ac0d   Sessie; Tot einde websitebezoek  Technische werking 
.hetwapen.nl  _utma  24 maanden Bewaart het aantal bezoeken (voor elke bezoeker), de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek 
.hetwapen.nl _utmz 6 maanden Registreert of de bezoeker afkomstig was van een zoekmachine (en zo ja, het gebruikte zoekwoord), een link of van geen vorige pagina (bijvoorbeeld een bladwijzer)


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden (third party); seatme.nl. Deze worden geplaats door https//iens.nl en gebruiken wij voor de reserveringsmodule om online te reserveren op onze reserveringspagina. Wij hebben hier echter geen invloed op en verwijzen u hiervoor naar iens.nl/legal.


Delen we uw gegevens?

Het Wapen van Schotland verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Het Wapen van Schotland uw gegevens alleen aan andere partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
• onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
• toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Je heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Wapen van Schotland. Ook heeft u
in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waar over wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wat als het privacybeleid van Het Wapen van Schotland wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd www.hetwapen.nl/privacyverklaring.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018,